THE FASTEST KODI KRYPTON 17.5 BUILDS 2017 THEANIUM BUILD V3.0 SUPER NEW!!!